Mindhoven

In Mindhoven komen mensen samen, die een passie delen voor bottom-up innovatie trajecten. We zijn er van overtuigd dat we met onze ervaring, kennis en aanpak in staat zijn om betere oplossingen te vinden. Dat is een eigenschap die we willen delen: we willen echte oplossingen bieden voor problemen van echte mensen. Door onze ervaring en contacten met diverse doelgroepen kunnen we snel inschatten welke innovaties kunnen werken in bepaalde situaties.
Vervolgens zijn we in staat dit snel om te vormen tot acties om de gevonden oplossingen op de markt te krijgen. Een gestroomlijnde aanpak dus, die leidt tot oplossingen.

Hoe werkt Mindhoven?

Mindhoven is opgebouwd rondom drie pilaren: netwerk, kennishub en laboratorium. We organiseren diverse evenementen om de verschillende betrokkenen bijeen te krijgen bij een voor hen interessant thema, waarbij een omgeving geschapen wordt die ideaal is om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Door middel van een digitale, virtuele omgeving (website, forum) wordt de mogelijkheid geboden om actief met elkaar in contact te blijven, zowel voor mensen die een probleem aandragen als diegenen die een oplossing willen bieden. Tenslotte gaan we een fysiek ontmoetingspunt opzetten, waar ook echt met de betrokkenen samengewerkt kan worden aan het uitwerken en bouwen van marktrijpe producten en/of diensten.

Hoe anders is Mindhoven?

Mindhoven werkt anders dan veel platformen: in plaats van alleen over een probleem en mogelijke oplossing te praten, wordt ook daadwerkelijk actie ondernomen en opvolging gegeven om het kersverse initiatief voorbij de start-up fase te krijgen. We bieden de mogelijkheid om niche markten te betreden, die aantrekkelijk kunnen zijn voor zowel de doelgroep als voor het MKB.

Wat is het Mindhoven-platform?

Het Mindhoven Platform is een onderdeel van Mindhoven. Het platform legt verbindingen tussen diverse netwerken die reeds bestaan in Eindhoven, met de aanvulling dat hier ook de Eindhovenaren als belangrijke doelgroep actief worden betrokken. Middels het Mindhoven Platform kan iedereen vooruitgang zoeken door vragen of oplossingen in te voeren in het platform. Iedereen kan een bijdrage in de vorm van een fotoblog, een videoblog of een (markt)vraag invoeren. Het uiteindelijke doel is: samen innovatieve dingen en diensten ontwikkelen die voor grotere groepen van de Eindhovense bevolking van belang zijn. 
Bovendien wordt Mindhoven een plek waar veel informatie over Eindhoven als stad in ontwikkeling met elkaar gedeeld wordt.